WYDARZENIA
Jak starać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
w roku 2020? 

Zapraszamy do naszego biura, aby złożyć wniosek o dofinansowanie. Udzielimy wszystkich informacji związanych z procedurą starania się o dofinansowanie.
Nasi pracownicy nieodpłatnie pomogą wypełnić formularze i doradzą jaki ośrodek będzie najlepszy pod względem rehabilitacji Państwa schorzeń.


Przedstawiamy kilka zasad dotyczących dofinansowania:

  1. O dofinansowanie może starać się KAŻDA osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  2. Podczas składania wniosku o dofinansowanie należy mieć przy sobie oryginał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  3. Osoby niepełnosprawne potrzebujące pomocy przy codziennych czynnościach, mogą starać się także o dofinansowanie takiego wyjazdu dla swojego opiekuna.
  4. Opiekunem osoby niepełnosprawnej może zostać pełnoletni członek rodziny lub osoba trzecia.
  5. Przyznane dofinansowanie zawsze można wykorzystać na przestrzeni całego roku (w tym przypadku turnus najpóźniej może rozpocząć się 31 grudnia 2020 roku).
  6. Turnus rehabilitacyjny zawsze trwa  14 dni. 
  7. Każdy turnus zawiera minimum 20 zabiegów rehabilitacyjnych.


Wnioski można składać w siedzibie naszego biura. 


W biurze są również dostępne formularze:

  • Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
  • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.


Informacji dotyczących dofinansowań udzielamy też telefonicznie, pod numerami tel. 12/644-14-28 , (+48)535 600 810.