Witamy

WYPOCZYNEK REKREACJA REHABILITACJA
  • Wczasy
  • Wypoczynek weekendowy
  • Szkolenia
  • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych
  • Kolonie
  • Obozy
  • Zielone szkoły
  • Wycieczki


CENY W NASZEJ OFERCIE, SĄ CENAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W OŚRODKACH. NIE POBIERAMY ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT.


CO TO JEST TURNUS REHABILITACYJNY?

Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Czas trwania turnusu to co najmniej 14 dni. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest płatne. Jednak uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Udzielamy bezpłatne porady - jak wypełnić wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON. 
AKTUALNOŚCI
11.09.2017

Turnus rehabilitacyjny w Suchej Beskidzkiej. (14 dni)